STRONA GŁÓWNA


Zamawia
cy:


Inżynier Kontraktu - Konsorcjum firm:

       

Wykonawca:


Projektant:Ostatnia aktualizacja: 30.12.2011


NAZWA PROJEKTU

POPW 4.1 - 35 „Zachodnia Obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59”

OPIS PROJEKTU

Droga krajowa nr 59 stanowi połączenie między miejscowościami: Giżycko – Ryn – Mrągowo – Nawiady – Rozogi. Dotychczasowa droga przebiegała przez Mrągowo ulicami: Giżycką, Mrongowiusza do placu Piłsudskiego skąd biegnie jednym śladem z drogą krajową nr 16 ulicą Wojska Polskiego. W obszarze przejścia przez Mrągowo droga krajowa przecina liczne drogi lokalne skrzyżowaniami jednopoziomowymi. Występują w tej strefie liczne zjazdy indywidualne.

Nowa droga o długości 6,5 km omija Mrągowo od zachodu. Usprawnia w ten sposób ruch tranzytowy, skraca czas podróży oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu i polepszenie warunków życia w mieście poprzez wyprowadzenie w dużym stopniu tranzytu poza obszary zamieszkałe. Tranzyt poprowadzony obwodnicą spowodował zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko naturalne. Jezdnia nowej drogi ma trzy pasy ruchu (przekrój 2+1). Oznacza to, że kierowcy mają na zmianę po dwa pasy ruchu w jednym kierunku.

Poza drogą główną wybudowane zostały skrzyżowania obwodnicy z innymi drogami publicznymi, dwie estakady, wiadukt, kładka dla pieszych. W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania obwodnicy i przyległego terenu wybudowane zostały drogi dojazdowe i zjazdy oraz przebudowane zostały odcinki istniejących dróg publicznych przecinających nową drogę. Wzdłuż drogi, w sąsiedztwie terenów zabudowanych ustawione zostały ekrany akustyczne o łącznej długości 3833 m.

PRZEWIDYWANY CZAS REALIZACJI

Okres realizacji projektu: 30.06.2009 – 31.05.2011
Okres zgłaszania wad (12 miesięcy): 01.06.2011 - 31.05.2012

KOSZT PROJEKTU

Wartość robót budowlanych:
134.660.663,35 zł

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
114.648.000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

STRONA GŁÓWNA O PROJEKCIE POSTĘP PRAC GALERIA KONTAKT LINKI
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Budowa obwodnicy Mrągowa. NETTOM.com