Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/obwodnica-mragowa.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 404

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/carinio2/domains/obwodnica-mragowa.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/obwodnica-mragowa.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 491

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/carinio2/domains/obwodnica-mragowa.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/carinio2/domains/obwodnica-mragowa.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/obwodnica-mragowa.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212
Obwodnica Mrągowa: O PROJEKCIE
STRONA GŁÓWNA » O PROJEKCIE


Zamawia
cy:


Inżynier Kontraktu - Konsorcjum firm:

       

Wykonawca:


Projektant:PODPISANIE UMOWY

W dniu 10 sierpnia 2009 roku w Olsztynie GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą robót firmą Budimex Dromex S.A. na budowę „Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59”
Wartość robot budowlanych to 134.660.663,35 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 95.719.840 zł.

źródło: GDDKiA Olsztyn

OPIS INWESTYCJI

Inwestycja objęta jest IV osią priorytetową Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, której celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.

 Okres realizacji przewiduje 15 miesięcy, z wyłączeniem okresu zimowego i obejmować będzie lata 2009 – 2011.

Głównym celem budowy obwodnicy jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta. Wpłynie to na wzrost konkurencyjności Mrągowa jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki nowej drodze ruch samochodowy zostanie wyprowadzony poza obszar zurbanizowany. Za realizację inwestycji odpowiedzialna będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

LOKALIZACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta i gminy Mrągowo. Obwodnica pozwoli na połączenie drogi krajowej nr 59 prowadzącej z Giżycka do Rozóg z drogą krajową nr 16. Jezdnię wytyczono w nowym miejscu. Podczas prac budowlanych powstaną również połączenia z istniejącym układem drogowym oraz stworzonych zostanie 2,3 km dróg dojazdowych. Obwodnica, której całkowita długość wyniesie 6,56 km zostanie oddana do użytku w 2011 r.

NAJCIEKAWSZY OBIEKT INWESTYCJI

Najciekawszym i najbardziej malowniczo położonym obiektem inwestycji będzie 6-przęsłowa estakada E-4 nad rzeką Dajna, ulicą Młynową i dojazdem do Mrągoville. Jej konstrukcję nośną stanowić będzie ustrój ciągły płytowo-belowy z betonu sprężonego o wysokości dźwigara 2,40 m. Prace wysokościowe wykona podwykonawca - firma Protex. Estakada posiadać będzie stałą szerokość 16,6 metrów, a jej ustrój oparty będzie na podporach za pośrednictwem łożysk garnkowych. Przewidziano posadowienie pośrednie podpór estakady na palach prefabrykowanych 400x400mm o długości 7,0 do 15,0m.

BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI OBEJMUJE:

 • budowę połączeń nowoprojektowanej obwodnicy z istniejącym układem drogowym poprzez budowę skrzyżowań drogowych,
 • budowę dróg dojazdowych,
 • budowę obiektów inżynierskich: dwóch estakad, wiaduktu, ściany oporowej, kładki dla pieszych, przepustów i gabionów,
 • malowanie proszkowe przebiegających w sąsiedztwie napowietrznych linii wysokiego napięcia,
 • przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z drogą,
 • budowę oświetlenia na skrzyżowaniach z zastosowaniem energooszczędnych opraw przemysłowych LED,
 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników infiltracyjno-oczyszczających
 • budowę ekranów akustycznych,
 • wyburzenie obiektów budowlanych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren drogi,
 • odnowę dróg oraz przebudowę skrzyżowań w miejscowości Mrągowo.

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

 • klasa techniczna drogi - GP
 • liczba jezdni - 2+1
 • szerokość jezdni - 2x3,5 m+1x3,0
 • szerokość poboczy gruntowych - 1,25÷2,0 m
3.
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
4
 • prędkość projektowa - 60 km
 • prędkość miarodajna - 80 km
 • klasa drogowych obiektów inżynierskich - A
7
 • kategoria ruchu - KR 5
Projekt ten, przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
STRONA GŁÓWNA O PROJEKCIE POSTĘP PRAC GALERIA KONTAKT LINKI
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Budowa obwodnicy Mrągowa. Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com