STRONA GŁÓWNA » POSTĘP PRAC » 09.2009


Zamawia
cy:


Inżynier Kontraktu - Konsorcjum firm:

       

Wykonawca:


Projektant:POSTĘP CZASOWY

Na koniec okresu raportowego minęło około 4,8% Czasu Wykonania Prac.

POSTĘP FINANSOWY

Kwota ogółem Miesięcznych Zestawień Finansowych Wykonawcy przedstawionych na koniec raportowanego okresu wyniosła 2.641.977,85 PLN, co stanowi około 2,39 % Ceny Kontraktowej, i ok. 114,93 % kwoty przewidzianej za ten okres Planem Płatności zaktualizowanym na dzień 14.09.2009 r., który przewiduje za ten okres narastająco kwotę w wysokości 2.298.746,42 PLN.

POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH

  • Prace geodezyjne przy wyznaczaniu osnowy
  • Sprawdzenie terenu budowy pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów
  • Wycinka drzew
  • Wycinka i karczowanie krzewów
  • Inwentaryzacja obiektów kubaturowych
  • Inwentaryzacja dróg
  • Odwierty kontrolne w miejscu wymiany gruntu
  • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) od km 0+050 do km 0+300 i od km 5+600 do km 6+050
  • Instalacja tablic informacyjnych

POSTĘP ROBÓT INŻYNIERYJNYCH

Estakada ES-1
- Organizacja placu budowy
- Droga dojazdowa do estakady

ES-1 Kładka KP-2
- Organizacja placu budowy Wiadukt WD-3
- Organizacja placu budowy

Estakada E-4
- Organizacja placu budowy

Przepusty
- Organizacja placu budowy

Ekrany w ciągu DK-59
- Organizacja placu budowy

POSTĘP ROBÓT BRANŻOWYCH

Energetyka
- Organizacja placu budowy

Oświetlenie
- Organizacja placu budowy

Teletechnika
- Organizacja placu budowy
- Roboty teletechniczne na ulicy Kolejowej

Gazociąg – średniego ciśnienia
- Organizacja placu budowy

Gazociąg – wysokiego ciśnienia
- Organizacja placu budowy

Kanalizacja sanitarna
- Organizacja placu budowy

Kanalizacja deszczowa
- Organizacja placu budowy

Melioracje
- Organizacja placu budowy

Wodociągi
- Organizacja placu budowy

Likwidacja przejazdów
- Organizacja placu budowy

Projekt ten, przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
STRONA GŁÓWNA O PROJEKCIE POSTĘP PRAC GALERIA KONTAKT LINKI
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Budowa obwodnicy Mrągowa. NETTOM.com