STRONA GŁÓWNA » POSTĘP PRAC » 10.2009


Zamawia
cy:


Inżynier Kontraktu - Konsorcjum firm:

       

Wykonawca:


Projektant:POSTĘP CZASOWY

Na koniec października 2009 roku, uwzględniając 15 miesięczny okres realizacji kontraktu z wyłączeniem okresów zimowych, minęło 9,5% Czasu na Ukończenie.

POSTĘP FINANSOWY

Wartość robót kontraktowych w przejściowym świadectwie płatności zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu wyniosła 9 834 244,24 PLN, co stanowi około 8,91% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, i ok. 193,15% kwoty przewidzianej za ten okres Planem Płatności zaktualizowanym na dzień 12.11.2009r., który przewiduje za ten okres narastająco kwotę w wysokości 5 091 319,14 PLN.

POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH

 • Prace geodezyjne przy wyznaczaniu osnowy
 • Prace geodezyjne przy wyznaczaniu robót ziemnych
 • Sprawdzenie terenu budowy pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów
 • Wycinka drzew
 • Wycinka i karczowanie krzewów
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) od km 0+125 do km 0+200, od km 0+300 do km 0+400, od km  0+900 do km  1+800, od km 2+000 do km 2+550, od km 2+700 do km 2+900, od km 3+800 do km 4+050, od km 4+650 do km 4+700,od km 4+800 do km 5+600 i od km 6+050 do km 6+400
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) na drodze gminnej G-2
 • Pryzmowanie humusu i prace przygotowawcze od km 1+500 do km 1+700, od km 5+200 do km 5+600, od km 6+350 do km 6+400
 • Wymiana gruntu w km 2+800 do km 2+900 strona prawa i lewa
 • Wykop w km 0+125 do km 0+200, w km 2+000 do km 2+200, w km 2+350 do km 2+550, w km 2+900 do km 3+000, w km 4+550 do km 4+720
 • Przygotowanie podłoża pod nasyp w km 4+600 do km 4+720
 • Wykonywanie nasypu w km 1+050 do km 1+400, km, 1+800 do km 2+325, km 2+750 do km 2+900 , km 4+550 do km 4+720, km 5+500 do km 5+590
 • Rozbiórka kładki WD-1
 • Rozbiórka obiektów B1, B2, B3 i B4
 • Rozbiórka ogrodzenia w km 4+500
 • Rozbiórka ogrodzenia przy ulicy Wolności
 • Rozbiórka nasypu kolejowego przy obiekcie WD-3
 • Rozbiórka istniejącego nasypu kolejowego w km 3+025 na długości 5m
 • Usuwanie karpin
 • Sprawdzenie terenu pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów – na pozostałym terenie, poza miejscami w których znajdują się budynki do wyburzenia
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej ulicy Młodkowskiego.

POSTĘP ROBÓT INŻYNIERYJNYCH

Prace geodezyjne przy wyznaczaniu przyczółków i podpór obiektów mostowych

Estakada EST-1

 • Organizacja placu budowy
 • Wykop pod pale fundamentowe
 • Droga dojazdowa do estakady EST-1
 • Zabijanie próbnych pali fundamentowych


Kładka KP-2

 • Organizacja placu budowy
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z placu
 • Rozpoczęcie robót ziemnych

Wiadukt WD-3

 • Organizacja placu budowy
 • Przełożenie drogi

Estakada EST-4

 • Organizacja placu budowy
 • Wykop pod pale fundamentowe
 • Wykonanie dróg objazdowych z płyt betonowych
 • Zabijanie próbnych pali fundamentowych

Przepusty

 • Organizacja placu budowy

Ekrany w ciągu DK-59

 • Organizacja placu budowy

POSTĘP ROBÓT BRANŻOWYCH

Prace geodezyjne przy wyznaczaniu przebiegu kolizji

Energetyka

 • Organizacja placu budowy
 • Usunięcie kolizji średniego napięcia przy estakadzie EST-1
 • Usuwanie kolizji elektroenergetycznych przy obiekcie KP-2
 • Usuwanie kolizji średniego napięcia w km 0+300
 • Wykonanie przecisków do kabli energetycznych przy rondzie w Marcinkowie
 • Montaż głowic średniego napięcia oraz zasypywanie rowu kablowego w km 0+400
 • Usuwanie kolizji średniego napięcia przy ul. Leśna Droga
 • Podłączenie placu budowy przy obiekcie EST-1

Oświetlenie

 • Organizacja placu budowy

Teletechnika

 • Organizacja placu budowy
 • Roboty teletechniczne na ulicy Kolejowej
 • Usunięcie kolizji przy rondzie w Marcinkowie
 • Montaż studzienek telekomunikacyjnych przy rondzie w Marcinkowie
 • Wykonanie przecisku sterowanego przy rondzie w Marcinkowie

Gazociąg – średniego ciśnienia

Gazociąg – wysokiego ciśnienia

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja deszczowa

 • Organizacja placu budowy
 • Usunięcie kolizji z obiektem EST-4

Melioracje

Wodociągi

Likwidacja przejazdów

 • Organizacja placu budowy


Projekt ten, przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
STRONA GŁÓWNA O PROJEKCIE POSTĘP PRAC GALERIA KONTAKT LINKI
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Budowa obwodnicy Mrągowa. NETTOM.com