STRONA GŁÓWNA » POSTĘP PRAC » 11.2009


Zamawia
cy:


Inżynier Kontraktu - Konsorcjum firm:

       

Wykonawca:


Projektant:POSTĘP CZASOWY

Na koniec listopada 2009 roku, uwzględniając 15 miesięczny okres realizacji kontraktu z wyłączeniem okresów zimowych, minęło 20 % Czasu na Ukończenie.

POSTĘP FINANSOWY

Wartość robót kontraktowych w przejściowym świadectwie płatności zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu wyniosła 6 357 533,01 PLN, co stanowi około 5,8 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, i ok. 289 % kwoty przewidzianej za ten okres Planem Płatności zaktualizowanym na dzień 16.12.2009r. Narastająco od początku Kontraktu Wykonawca przedstawił dokumenty do płatności na kwotę 16 191 777,25 PLN co stanowi 14,7 % wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i 222 % planowanej wartości sprzedaży.

POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH

 • Prace geodezyjne przy wyznaczaniu robót ziemnych
 • Usuwanie karpin
 • Rozbiórka fundamentów betonowych w km 4+120
 • Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) od km 0+250 do km 0+350, od km 1+400 do km 1+625, od km 2+550 do km 2+650, od km 2+900 do km 3+000, od km 3+400 do km 3+575, od km 3+700 do km 3+750 , od km 4+050 do km 4+130
 • Hałdowanie humusu
 • Nasypy w km 0+900 do km 2+000, od km 2+200 do km 2+350, od km 2+550 do km 2+625, od km 2+900 do km 3+000, od km 3+400 do km 3+700, od km 3+950 do km 4+050, od km 4+950 do km 5+050, od km 5+100 do km 5+200, od km 5+350 do km 5+375
 • Wykop od km 0+050 do km 0+200, od km 2+000 do km 2+200, od km 2+350 do km 2+550, od km 3+700 do km 3+950
 • Wykop na odkład w km 5+400
 • Wymiana gruntu w km 0+225 do km 0+250, w km 1+300 do km 1+500, w km 5+325 do km 5+350 strona lewa wraz z zabezpieczeniem podłoża, w km 5+050 do km 5+100,

POSTĘP ROBÓT INŻYNIERYJNYCH

Prace geodezyjne przy wyznaczaniu przyczółków i podpór obiektów mostowych

Estakada EST-1

  •    Wykop pod pale fundamentowe
  •    Zabijanie pali prefabrykowanych
  •    Sondowanie
  •    Wylewanie chudego betonu na podporze
  •    Wykop pod ławy fundamentowe
  •    Rozkuwanie pali prefabrykowanych
  •    Zbrojenie podpory
  •    Zbrojenie ław fundamentowych
  •    Szalunek ław fundamentowych
  •    Szalunek podpór


Kładka KP-2

  •    Wykop pod podporę
  •    Przygotowanie podłoża pod chudy beton
  •    Wylewanie chudego betonu
  •    Zbrojenie ław fundamentowych

Wiadukt WD-3

  •    Sondowanie
  •    Wykop pod platformę

Estakada EST-4

  •    Wykop pod platformy
  •    Zabijanie pali prefabrykowanych
  •    Budowa drogi z płyt betonowych jako dojazd do platformy
  •    Wykonywanie wykopów oraz dróg dojazdowych pod ściankę szczelną
  •    Zabijanie ścianek szczelnych
  •    Wykopu pod fundamenty
  •    Rozbiórka drogi z płyt betonowych
  •    Próbne obciążenia statyczne
  •    Roboty ziemne pod chudy beton
  •    Wylewanie chudego betonu
  •    Wykop pod podporę

Przepusty

 • Wykonanie przepustu PDR-5
 • Wykonywanie przepustu PDR-2

Ekrany w ciągu DK-59

 • Organizacja placu budowy

POSTĘP ROBÓT BRANŻOWYCH

Prace geodezyjne przy wyznaczaniu przebiegu kolizji

Energetyka

 • Organizacja placu budowy
 • Usunięcie kolizji średniego napięcia przy ulicy Leśna Droga
 • Wykonywanie przecisków dla kabli energetycznych przy rondzie w Marcinkowie
 • Usuwanie kolizji średniego napięcia przy rondzie w Marcinkowie
 • Podłączenie placu budowy przy obiekcie WD-3
 • Montaż rury osłonowej przy ulicy Leśna Droga
 • Przełączenie kabla średniego napięcia w km 1+700
 • Układanie kabla niskiego napięcia przy obiekcie KP-2
 • Montaż rury osłonowej w km 4+200 do km 4+600
 • Usuwanie kolizji przy obiekcie EST-1
 • Usunięcie kolizji w km 1+700
 • Usuwanie słup[ów średniego napięcia w km 1+700
 • Montaż ustrojów do słupów średniego napięcia w km 0+2

Oświetlenie

 • Organizacja placu budowy

Teletechnika

 • Organizacja placu budowy
 • Usuwanie kolizji telekomunikacyjnej przy obiekcie WD-3
 • Układanie teletechnicznej kanalizacji 6-otworowej w km 3+600
 • Układanie rury osłonowej w km 3+600
 • Układanie rurociągu telekomunikacyjnego w km 0+200
 • Usuwanie kolizji przy obiekcie EST-1
 • Układanie kabla teletechnicznego na ul Młodkowskiego

Gazociąg – średniego ciśnienia

Gazociąg – wysokiego ciśnienia

 • Organizacja placu budowy
 • Usuwanie kolizji 4-G
 • Usuwanie kolizji 3-G

Kanalizacja sanitarna

 • Organizacja placu budowy
 • Usuwanie kolizji 4-KS
 • Usuwanie kolizji 5-KS

Kanalizacja deszczowa

 • Organizacja placu budowy

Melioracje

Wodociągi

Likwidacja przejazdów

 • Organizacja placu budowy


Projekt ten, przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
STRONA GŁÓWNA O PROJEKCIE POSTĘP PRAC GALERIA KONTAKT LINKI
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Budowa obwodnicy Mrągowa. NETTOM.com