STRONA GŁÓWNA » POSTĘP PRAC » 01.2010


Zamawia
cy:


Inżynier Kontraktu - Konsorcjum firm:

       

Wykonawca:


Projektant:POSTĘP CZASOWY

Na koniec stycznia 2010 roku, uwzględniając 15 miesięczny okres realizacji kontraktu z wyłączeniem okresów zimowych, minęło 24 % Czasu na Ukończenie.

POSTĘP FINANSOWY

Wartość robót kontraktowych w przejściowym świadectwie płatności zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu wyniosła 2 015 334,63 PLN, co stanowi około 1,83 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, i ok. 68 % kwoty przewidzianej za ten okres Planem Płatności zaktualizowanym na dzień 16.12.2009r. Narastająco od początku Kontraktu Wykonawca przedstawił dokumenty do płatności na kwotę 22 226 666,80 PLN co stanowi 20,1 % wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i 170 % planowanej wartości sprzedaży.

POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH

 • Wykop na odkład w km 6+200

POSTĘP ROBÓT INŻYNIERYJNYCH

Prace geodezyjne przy wyznaczaniu przyczółków i podpór obiektów mostowych

Estakada EST-1

 • Zabijanie pali prefabrykowanych
 • Zbrojenie korpusu
 • Zbrojenie filarów
 • Zbrojenie podpór
 • Szalowanie korpusu
 • Szalowanie ławy
 • Betonowanie fundamentu
 • Pielęgnacja betonu
 • Odkopywanie pali

 Kładka KP-2

 • Zbrojenie filaru

Wiadukt WD-3

 • Zabijanie pali
 • Próbne obciążenie statyczne pali testowych
 • Testy dynamiczne pala
 • Odkopywanie pali

Estakada EST-4

 • Zabijanie pali prefabrykowanych
 • Zbrojenie podpór
 • Zbrojenie filarów
 • Szalowanie fundamentu
 • Prace ciesielskie
 • Próbne obciążenie pali

POSTĘP ROBÓT BRANŻOWYCH

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych robót w terenie nie prowadzono

Projekt ten, przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
STRONA GŁÓWNA O PROJEKCIE POSTĘP PRAC GALERIA KONTAKT LINKI
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Budowa obwodnicy Mrągowa. NETTOM.com