STRONA GŁÓWNA » POSTĘP PRAC » 02.2010 - PLAN


Zamawia
cy:


Inżynier Kontraktu - Konsorcjum firm:

       

Wykonawca:


Projektant:PLAN ROBÓT - 01.2010

ROBOTY DROGOWE

 • Prace geodezyjne
 • Rozbiórka elementów dróg i ulic
 • Wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych
 • Wykonanie nasypów

ROBOTY INŻYNIERYJNE

Estakada EST-1

 • Zabijanie pali fundamentowych
 • Roboty ziemne pod fundamenty
 • Fundamentowanie

Kładka KP-2

 • Fundamentowanie

Wiadukt WD-3

 • Zabijanie pali fundamentowych
 • Fundamentowanie

 

Estakada EST-4

 • Wytyczenie obiektu
 • Zabijanie pali fundamentowych
 • Roboty ziemne pod fundamenty
 • Fundamentowanie

Przepusty

 • Wykonanie przepustów

Ekrany w ciągu DK-59

 • Organizacja placu budowy

ROBOTY BRANŻOWE

Energetyka

 • Przebudowa sieci energetycznej

Oświetlenie

 • Organizacja placu budowy

Teletechnika

 • Przebudowa urządzeń teletechnicznych

Gazociąg – średniego ciśnienia

 • Organizacja placu budowy

Gazociąg – wysokiego ciśnienia

 • Organizacja placu budowy

Kanalizacja sanitarna

 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja deszczowa

 • Organizacja placu budowy 

Melioracje

 • Organizacja placu budowy

Wodociągi

 • Przebudowa sieci wodociągowej

Likwidacja przejazdów

 • Organizacja placu budowy

 

 

Projekt ten, przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
STRONA GŁÓWNA O PROJEKCIE POSTĘP PRAC GALERIA KONTAKT LINKI
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Budowa obwodnicy Mrągowa. NETTOM.com