STRONA GŁÓWNA » KONTAKT


Zamawia
cy:


Inżynier Kontraktu - Konsorcjum firm:

       

Wykonawca:


Projektant:ZAMAWIAJĄCY:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Olsztynie
Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
tel. 089 521 28 00, fax 089 527 35 36
e-mail: sekretariat@olsztyn.gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu:
Marcin Masłowski
e-mail: mmaslowski@olsztyn.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn
tel. 089 521 58 00, fax 089 521 58 04

Scott Wilson Ltd Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa
tel. 022 427 37 00, fax 022 427 37 01
e-mail:
warsaw@scottwilson.com

BIURO INŻYNIERA KONTRAKTU:
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.,
Scott Wilson Ltd Sp. z o.o.
ul. Lubelska 42, 11-700  Mrągowo
tel. 0 89 741 20 15, fax. 0 89 741 20 67
email:
mragowo@wpui.olsztyn.pl

Inżynier Kontraktu: Mariusz Kubiczek
Inżynier Rezydent: Waldemar Lech
Inspektor ds. rozliczeń: Barbara Łubkowska

Inspektor Nadzoru Robót Drogowych: Agnieszka Mańkowska
Inspektor Nadzoru Robót Drogowych: Piotr Danilewicz
Inspektor Nadzoru Robót Mostowych: Andrzej Bochniewski
Inspektor Nadzoru Konstrukcyjno - Budowlanych: Janusz Kędzia
Inspektor Nadzoru Robót Wod. - Kan.: Karol Gierszewski
Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych: Krzysztof Karowiec
Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych: Daniel Świeciak
Inspektor ds. Materiałowych - Technolog: Andrzej Głębocki
Inspektor Nadzoru Robót Gazowych: Teresa Molik
Inspektor Nadzoru Robót Kolejowych, zabezpieczania
i sterowania ruchem kolejowym:
Andrzej Flis
Inspektor Nadzoru Robót Geotechnicznych: Ryszard Bzowski
Geodeta: Marek Wekward

WYKONAWCA

BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
tel. 022 623 60 00, fax 022  623 60 01
e-mail:
info.bd@budimex.com.pl

BIURO BUDOWY:
ul. Młodkowskiego 40, 11-700 Mrągowo
tel. 089 741 20 49, fax 089 741 20 52

Kierownik Budowy: Piotr Laska

PROJEKTANT

MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.
ul. Rolna 12, 40-555 Katowice
tel: 032 603 34 00, fax: 032 603 34 12
e-mail:
biuro@mostykatowice.pl

Projekt ten, przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
STRONA GŁÓWNA O PROJEKCIE POSTĘP PRAC GALERIA KONTAKT LINKI
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Budowa obwodnicy Mrągowa. NETTOM.com